Vi har nu startat en Facebook-kampanj för iBAC, med syfte att skapa närvaro och interaktion på Facebook, samt driva försäljning.