Vi har tillsammans med produktionsbolag tagit fram en säljfilm för halkvarningssystemet TrackIce.