I vårt löpande marknadsarbete för Connode så ingår även projektledning inför mässor, där vi säkerställer att montern blir bra, har ett bra budskap med rätt layout och trycksaker, löser de praktiska delarna och ser till att mässdeltagandet marknadsförs på rätt sätt. Denna gång går mässan av stapeln i Kuala Lumpur, Malaysia.

connode_massa_01
connode_massa_02