Liberton hyrs in som Operativ Marknadschef för att projektleda arbetet med nya grafisk identitet samt ny digital plattform. Arbetet innebär kravspec, uppföljning samt att vara länken mellan Powerbox, designbyrå och webbyrå mfl.
* Se över behov och föreslå samt projektleda ny digital plattform
* Strategi och förslag på konkreta åtgärder gällande digitala kommunikationen
* Förankring av grafisk profil samt verktyg för att implementera denna genomgående i företaget.
* Mässor; profilering, monterstruktur, material osv.