Uppdraget gick ut på följande:
1. Bygga upp närvaro inför boklansering.
2. Skapa uppmärksamhet kring Fredrik och boken inför lanseringen
3. Kunna informera om events, pressklipp och annat relaterat till Fredrik och boken
4. Erbjuda mervärde till boken, t.ex., filmklipp etc.

En sida med professionell layout skapades, med höjdpunkter på tidslinje, fotoalbum och videoklipp, samt en strategi för inläggen som baserades på boken SÄLJ! En annonskampanj kopplades till det hela.

Genomslaget var mycket lyckat med bra försäljning av böcker samt stor spridning av inläggen.

Eklund_Facebook