Liberton anlitas av Incell International för att löpande förstärka deras marknadsavdelning. Uppdraget går ut på att vara strategisk och operativ marknadsavdelning inom webb, SEO, nyhetsbrev, press releaser, produktblad, företagsbroschyrer, Sociala Medier mm.

Läs mer på incellint.com

SLP_product_wall_1600

Incell_brochure