Greenlighting Studio

Projektdetaljer

Liberton arbetar som Marknadschef för att se över behov, föreslå samt projektleda arbetet med lansering av filmtjänsten Greenlighting Studio. Strategi och förslag på konkreta åtgärder gällande digitala kommunikationen, lansering med hjälp av innehållsmarknadsföring, samt stöd i uppbyggnad av organisationen.

Incell International
Meny