SUPERLADDA
MARKNADS-
AVDELNINGEN.

Förstärk med direkta insatser.

Liberton förstärker marknadsavdelningen med operativa insatser  t.ex. vid en lansering eller expansion. Vi bistår med både idéer och projektledning och arbetar som en integrerad del av företaget.

Liberton avlastar anställda med både internt arbete och kan agera kravställare mot externa byråer, för att nå de mål man ställt upp. Roller som vi kan fylla är Marknadschef, Projektledare eller Digital Marketing Manager.

Marcus Svensson
Grundare och projektledare, läs mer på LinkedIn.

Kundexempel: Polarium

Liberton förstärker löpande Polariums marknadsavdelning. Uppdraget går ut på att operativ marknadschef med fokus på webb, mässor, PR, sociala medier mm.
Läs mer

Operativ marknadschef

Ansvarig för marknadsföringen i växande startup.

Webb

Mycket fokus på webben, som central del i den internationella verksamheten.

Kundexempel: Powerbox

Liberton hyrdes initialt in som Operativ Marknadschef för att se över behov,  projektleda arbetet med förnyelse av varumärket, som grafisk identitet och ny digital plattform. Arbetet innebär kravspecifikation, uppföljning samt att vara länken mellan Powerbox, designbyrå och webbyrå mfl.
Läs mer

Marknadschef

Projektledning i arbetet med att implementera nytt varumärke, där flera bolag slogs ihop.

Webbspecialist

Strategiskt ansvarig för webben, samt kontakter med webbyrå.

Libertons erbjudande

Förstärk marknadsavdelningen

Vi kan hoppa in som operativ marknadschef i befintlig avdelning som behöver förstärkning. Liberton tar fram en strategi och en lösning för det du vill åstadkomma. En strategisk karta med olika scenarior för hur man tar sig dit. Vi sätter tillsammans upp mätbara KPI:er, och erbjuder också att vara en del av lösningen som operativ marknadschef, projektledare eller kravställare för externa samarbetspartners.

Webbspecialist

Med en lång erfarenhet från webbranschen, både byrå med inriktning på konsumentvarumärken och arbete på marknadsavdelning så är vi bra på att utnyttja den fulla potentialen som webben kan utgöra i marknadsföringen.

Beroende på företag så föreslår vi antingen enklare WordPress-sajter där man kan lägga mer resurser på strategi och utformning, eller så kan du få en projektledare som tar hand om ett större projekt.

Innehåll & sociala medier

Vi har ett antal lyckade projekt i ryggen med både varumärkesetableringar, lanseringar och försäljning. Innehåll och annonsering på Facebook, Instagram, Google Adwords och LinkedIN kombinerat med en väl sökordsoptimerad hemsida brukar utgöra grunden i en webkampanj som på riktigt gör skillnad i verksamheten.

Dan Olofsson – Mina Tre Liv

Meny